Membres Eraaub

Accedeix al llistat de membres de ERAAUB

Línies de Recerca

Estudi i caracterització de materials ceràmics de l'Antiguitat Tardana

Els Projectes de l'ERAAUB

Situació dels Projectes de l'ERAAUB arreu del món.

ARCHAEOM- Arqueometria, etnoarqueologia i etnoarqueometria ceràmiques

Estudi i caracterització de materials ceràmics de l'Antiguitat Tardana

Aquesta és una de les línies amb més tradició dins l'Equip que ha obtingut suport en diferents convocatòries competitives. Es centra en l'estudi i caracterització arqueomètrica dels conjunts ceràmics tardoantics i altmedievals (segles IV-X) de les costes de la Mediterrània occidental amb l'objectiu de definir, sobre una base analítica, les diferents produccions presents en el territori per a aprofundir en les xarxes d'intercanvi regionals que semblen substituir progressivament el comerç mediterrani de llarg abast i a la vegada considerar la continuïtat o ruptura entre les produccions tardorromanes i altmedievals. Aquesta línia va motivar la iniciativa de crear per part del Grup la 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae: Archaeology and Archaeometry, amb tres celebracions a Barcelona (2002), Aix-en-Provence (2005) i Parma/Pisa (2008).

Actualment s'estan estudiant arqueològicament aquestes produccions a nivell de tota la Mediterrània occidental i iniciant els treballs a la part oriental, a partir de l'estudi tipològic i cronològic de les produccions tardoantigues i altmedievals corresponents a contextos ben estratificats; revisant els grups establerts; caracteritzant arqueomètricament les produccions definint-les sobre una base analítica de les distintes produccions; avaluant la presència de ceràmiques d'importació i posant-les en relació amb el comerç mediterrani; aprofundint en el coneixement de les xarxes d'intercanvi regionals que semblen substituir progressivament el comerç mediterrani; examinant si existeixen diferències diacròniques entre les fàbriques definides i si aquestes responen a tradicions ceràmiques diferents (romana, visigoda o islàmica) o si existeix una continuïtat en la producció; i creant una base de dades tipològica i arqueomètrica que pugui inserir-se en altres iniciatives ja existents.

 

Etnoarqueologia i etnoarqueometria ceràmiques

L' etnoarqueologia ceràmica (i.e. Longacre, 1991; Costin, 2000) ha estat particularment utilitzada per a entendre els processos i paràmetres de la producció ceràmica (cadena operativa) com la selecció de matèries primeres o les pastes utilitzades pels ceramistes. A més l'anàlisi arqueomètrica de comunitats ceràmiques actuals que exploten els seus recursos naturals pot proporcionar dades molt interessants sobre les matèries primeres i la tecnologia de producció d'una àrea determinada que poden ajudar a interpretar els materials del passat. Els casos etnografics són també utilitzats per a comprovar les assumpcions i els mètodes que es fan servir en els estudis de provinença de materials antics. En dates recents, Buxeda, Cau y Kilikoglou (2003) han proposat el terme etnoarqueometria per a aquest tipus de treball. El nostre grup treballa en aquesta línia centrant-se particularment en l'estudi etnoarqueològic de ceràmiques.

 

Estudi de materials amfòrics republicans i alt-imperials de Catalunya

L'estudi dels materials amfòrics de Catalunya, dins un programa d'ajuts a projectes d'investigació del Pla Nacional, amb el projecte PRODIFAN (BHA2003-04589), ha permès en gran part la caracterització arqueomètrica de tallers i centres de consum de l'àrea esmentada. En el marc d'aquest projecte, s'ha acabat i presentat una tesi doctoral. El banc de dades ja disponible i el coneixement que tenim d'aquests materials ha fet que ens demanin arreu per a estudiar material d'aquest tipus. Destacariem, en aquest sentit, dos projectes. El primer correspon a les recents troballes arqueològiques efectuades a la ciutat de Badalona on l'empresa GISA i el Servei d'Arqueologia de la Generalitat ens han demanat la col·laboració per a caracteritzar el que és segurament el taller amfòric més important de Catalunya entre els coneguts i un dels que més a nivell de l'Imperi romà. El segon ens ha estat sol·licitat per diferents entitats franceses per a l'estudi del material amfòric corresponent als carregaments del conjunt conegut de derelictes més important de la Mediterrània occidental especialitzats en el transport de vi del nord-est peninsular en època romana.

 

Estudi i caracterització dels materials ceràmics d'època Kushan i Sasànida a l'Àsia central

En el camp de la ceramologia, les produccions ceràmiques de l'Àsia Central són poc conegudes i tan sols es coneixen alguns intents de classificació tipològica recents (Puschnigg, 2006). S. V. Vivdenko (1987, 1990, 1992, 1993, 1994 y 1996) i A. Abdurazakov (1987, 1988, 1996, Abdurazakov et al., 1963; Abdurazakov, Dzhalalova 1986) varen introduir tímidament l'arqueometria ceràmica durant els anys 1980 y 1990. Malauradament, cap d'aquests treballs va tenir la continuïtat necessària i el coneixement referent a les produccions ceràmiques dels periodes Hel·lenistic, Kushan i Kushan-sasanida a l'Àsia Central és clarament insuficient i limitat. El primer i únic estudi arqueomètric en el que s'ha pogut determinar una producció ceràmica a l'Àsia Central, concretament una producció Kushano-sassànida, ha estat fet per membres de l'ERAAUB (Equip de Recerca Arqueològica i Arqueometrica de la Universitat de Barcelona) el 2007 (Tsantini et al., 2007; Tsantini et al., en premsa). Aquesta tasca constitueix un del punts importants de la missió arqueològica a Termez (Uzbekistan). Els resultats seran amb tota seguretat un punt d'inflexió en els estudis arqueològics de l'Àsia Central.

 

L'ERAAUB com a centre d'anàlisi especialitzat per a la comunitat científica

L'ERAAUB dóna servei a la comunitat científica particularment en la caracterització de ceràmiques arqueològiques mitjançant feines per encàrrec i projectes de col·laboració.

 

Estàs aquí:Inicio

Contactar amb l'eraaub

Formulari de contacte

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

C/ Monte Alegre, 6-8 / 08001 Barcelona

Telf.: +34 93 403 75 34

e-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Entrada

Accedeix a la web com a usuari registrat.

Entra

Entrada d'usuaris

Nom d'usuari *
Clau *
Recorde'm