Membres Eraaub

Accedeix al llistat de membres de ERAAUB

Línies de Recerca

Estudi i caracterització de materials ceràmics de l'Antiguitat Tardana

Els Projectes de l'ERAAUB

Situació dels Projectes de l'ERAAUB arreu del món.

Projectes Desenvolupats

  ·2009 - 2010.Aplicación de nuevas técnicas y metodologías arqueológicas en la Estepa asiática y sistematización de resultados (Arqueologia exterior 2009).

Entitat: (Sense especificar). Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.// Ref. SGIPCE/ACF/cmm. IP: Josep M. Gurt i Esparraguera

  ·2009 - 2010.Anàlisi del canvi tecnològic en la fabricació de contenidors amforals: del món ibèric al món romà.

Entitat: (Sense especificar). Agrupació de Recerca en Humanitats, UB.// IP: Josep M. Gurt i Esparraguera

·2009 - 2010.Estudi de caracterització arqueomètrica de les ceràmiques tardoantigues de Son Peretó (Manacor, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Museu d'Història de Manacor, Mallorca.// Ref. FbiG 305744. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2009 - 2009.Excavació i adeqüació del conjunt paleocristià de Son Peretó (Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2009 - 2009. Prospecció geofísica i microtopografia de les basíliques cristianes de Menorca.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Menorca.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2009 - 2009. Prospecció geofísica i creació d'una microtopografia de la basílica paleocristiana de Es Cap des Ports (Fornells, Mercadal).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Institut Menorquí d'Estudis.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2009 - 2009.Excavació i adeqüació del conjunt paleocristià de Son Peretó (Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2009 - 2009.Excavacions a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca/CCRP - Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia./ IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2009 - 2009.Excavació i adeqüació del conjunt paleocristià de Son Peretó (Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Ajuntament de Manacor.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2009 - 2009.Prospecció geofísica i microtopografia de les basíliques cristianes de Menorca. I

Entitat: (Projecte competitiu sense programa específic). Consell Insular de Menorca.// Ref. 305587. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2009 - 2009.Prospecció geofísica i creació d'una microtopografia de la basílica paleocristiana de Es Cap des Port (Fornells, Mercadal).

Entitat: (Projecte competitiu sense programa específic). Institut Menorquí d'Estudis.// Ref. 305422. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2009 - ... .Reunió d'Arqueologia Funerària al Nord-Est peninsular, ss VI-XII. Problemes de Cronologia.

Entitat: Historia y Arte (HIST-ARTE). Museu d'Arqueologia de Catalunya/FGIH - Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona./ IP: Gisela Ripoll i Núria Molist Arqueología

  ·2008 - 2011.Aplicación de nuevas técnicas y metodologías arqueológicas en la estepa asiàtica y sistematización de resultados.

Entitat: (Programa Nacional de Investigación Fundamental). Ministerio de Educación y Ciencia.// Ref. HAR2008-01730/HIST. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

  ·2008 - 2010.Aproximació a la provinença i al marc tecno-cultural i tecno-funcional de la producció i del comerç de contenidors amfòrics.

Entitat: (Sense especificar). Generalitat de Catalunya AGAUR.// Ref. 2007BP-A 00083. IP: Dra. Verónica Martínez Ferreras

2008 - 2010.Projecte museogràfic: Termes i Decumanus i nova exposició permanent. Ciutat romana de Baetulo.

Entitat: Ministerio de Hacienda, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Badalona.// IP: Josefa Padrós i Martí

·2008 - 2009.Arqueometria ceràmica, estudi de nous materials amfòrics i dels sediments utilitzats com a matèries primeres en la producció amforal del taller de l’Illa Fradera (Baetulo, Badalona).

Entitat: (Sense especificar). Agrupació de Recerca en Humanitats, UB.// Ref. HUM20078. IP: Josep M. Gurt i Esparraguera

·2008 - 2009.Aplicación de nuevas técnicas y metodologías arqueológicas en la estepa asiática y sistematización de resultados (Arqueologia Exterior 2008).

Entitat: (Sense especificar). Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.// Ref. IPHE/ACF/cmm. IP: Josep M. Gurt i Esparraguera

  ·2008 - 2008.Late Roman Fine Wares: solving problems of typology and chronology.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). European Science Foundation.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2008 - 2008.Late Roman Fine Wares: solving problems of typology and chronology in Spain and Portugal.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2008 - 2008.Estudi de caracterització arqueomètrica de les ceràmiques altmedievals de Barcelona (FBiG304714).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Museu d'Història de la Ciutat (Barcelona).// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2008 - 2008.La ciudad romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca/CCRP - Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia./ IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2008 - ... .Aplicación de nuevas técnicas y metodologías arqueológicas en la Estepa asiática y sistematización de resultados.

Entitat: (Sense especificar). Ministerio de Cultura.// Ref. IPHE/ACF/cnm. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

  ·2008 - ... .Les esglésies paleocristianes de Menorca i el seu territori adjacent: un projecte de revisió.

Entitat: (Projectes de recerca per a grups precompetitius). Consell Insular de Menorca.// IP: Cau, M.; Mas, C.

2007 - 2008.Intervenció arqueològica a l'edifici històric del C/Ripoll 25 (Barcelona)

Entitat: Ca la Dona, Universitat de Barcelona i Generalitat de Catalunya// IP. Gisela Ripoll, codirecció de l'excavació amb Catalina Mas

·2007 - 2007.La ciudad romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca/CCRP - Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia./ IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

2007 - 2007.Projecte museogràfic: La Casa dels Dofins. Ciutat romana de Baetulo

Entitat: Ajuntament de Badalona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Badalona.// IP: Josefa Padrós i Martí

2007 - 2007.Projecte museogràfic: Conducte d'aigües. Ciutat romana de Baetulo

Entitat: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona.// IP: Josefa Padrós i Martí

  ·2007 - ... .Arqueometria ceràmica, àmfores vinaries procedents dels derelictes del port de Port Vendres (França).

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Ajuts de recerca de l'agrupació d'humanitats de la U.B.// Ref. HUM2007. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2006 - 2009.Territori i ceràmica en el món antic: de la Mediterrània a l'Àsia Central.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. 2006EXCAVA00013. IP: Josep M. Gurt i Esparraguera

·2006 - 2009.Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB).

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). DURSI-AGAUR.// IP: Josep M. Gurt i Esparraguera

  ·2006 - 2009.Territori i ceràmica en el mon antic de la Mediterrania a l'Ásia Central.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Generalitat de Catalunya.// Ref. 2006 EXCAVA00013. IP: Josep Maria Gurt Esparraguera

  ·2006 - 2008.Evolució social i formació de l'estat númida: les poblacions de la regió de Sicca Veneria (El Kef, Tunísia) i les seves relacions amb la civilització púnica.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Generalitat de Catalunya AGAUR.// Ref. 2006EXCAVA00011. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2006 - 2007. Caracterización arqueométrica sobre las producciones cerámicas del yacimiento cerro de las Balsas-Chinchorro (La Albufereta, Alicante).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Aduna Proexa (Prospecciones y Excavaciones Arqueológicas) S.L.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2006 - 2007.Caracterització arqueomètrica sobre les produccions ceràmiques del jaciment del Cerro de las Balsas-Chinchorro, Alacant.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Arpa Patrimonio, S.L.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2006 - 2006.Excavaciones arqueológicas en la ciutat romana y tardoantigua de Pollentia (Alcudia, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca /CCRP - Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia/ IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2006 - 2006.36th International Simposium on Archaeometry, Quebec City, Canada.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Agrupació de Recerca en Humanitats, UB.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

2006 - 2006.Arquitectura religiosa y transformaciones del paisaje en el Mediterráneo occidental.

Entitat: Comissió Eutopea - Cultura 2000 nºCLT/2005/A1/CH/IT-317 i Universitat de Barcelona// IP. Gisela Ripoll

2006 - 2006.San Severo di Classe, resultados de las intervenciones arqueológicas.

Entitat: Comissió Europea - Cultura 2000 nºCLT/2005/A1/CH/IT-317// IP. Gisela Ripoll

·2006 - 2006.Excavaciones arqueológicas en San Severo.

Entitat: Comissió Europea- Cultura 2000 nº CLT/2005/A1/CH/IT-317, agrm nº 2005-0748/001-001 CLT CA12// IP. Gisela Ripoll

  ·2006 - 2006.Corpus de Arquitectura Religiosa Europea. Métodos de análisis, registro y vocabulario.

Entitat: Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional de I+D+I HUM2005-00268/Hist, HUM2550-00996/Hist, HUM2005-00017/Filo, ACIDEP-Associació per la Conservació i Digusió del Patrimoni i Consell de Mallorca// IP: Gisela Ripoll

·2006 - 2006.Élites y arquitectura en la Antigüedad tardía.

Entitat: Ministerio de Educación y ciencia de España, acciones complementarias HUM2005-23861-E/FILO,  Plan Nacional de I+D+I HUM2005-00268/His i Generalitat de Catalunya, comissió executiva de recerca 2005ARCS2 094.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2006 - 2006.Artificial Neutral Networks and the Automatic Classification of Ancient Ceramics.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). British Museum.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2006 - 2006.Datacions readiocarbòniques per C14 de mostres de la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca)

Entitat: FbiG-303582. (Ajuts a la Recerca). Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2006 - 2006.Caracterització Arqueomètrica de les Ceràmiques del Túmul de Son Ferrer (Mallorca) (303885).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Universitat de les Illes Balears.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

2006 - 2006.Projecte museogràfic: Jardí de Quint Licini. Ciutat romana de Baetulo

Entitat: Ajuntament de Badalona, Diputació de Barcelona.// IP: Josefa Padrós i Martí

  ·2005 - 2008.Poblamiento y cerámica en las Islas Baleares durante la Antigüedad Tardía: el caso de Mallorca.
Entitat: (Programa Nacional de humanidades). Ministerio de Educación y Ciencia.// Ref. HUM2005-00996/HIST. IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

·2005 - 2008.Estudi arqueomètric de ceràmiques arqueològiques.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. 2005SGR 00370. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

  ·2005 - 2008.Expedició arqueològica a Uzbekistan.

Entitat: (Acciones Integradas). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. 2006-EXCAV00013. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

  ·2005 - 2008.Poblamiento y cerámica durante la Antigüedad tardía en las Islas Baleares: el caso de Mallorca.

Entitat: (Programa Nacional de Información para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico). Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Humanidades.// Ref. HUM2005-00996/HIST. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2005 - 2008.La transformación del nordeste de Hispania y las Islas Baleares: arquitectura religiosa (siglos IV al VIII).

Entitat: Plan Nacional de I+D+I HUM2005-00268/Hist., Ministerio de Educación y Ciencia. (Avanza I+D). Ministerio de Educación y ciencia de España.// IP: Cau Ontiveros, M.A.

·2005 - 2008.Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB)

Entitat: SGR2005-00370. (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)). Generalitat de Catalunya AGAUR.// Ref. SGR2005-00370. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2005 - 2007.Archaeology and Archaeometry of Late Roman Cooking Wares in the Western Mediterranean: The Sardinian Case.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats). Ministerio de Educación y Ciéncia. Acciones Integradas Hispano-Italianas.// Ref. HI2005-0067. IP: Dr. Miguel A. Cau Ontiveros

  ·2005 - 2007.Archaeology and Archaeometry of Late Roman Cooking Wares in the Western Mediterranean: the Sardinian case.

Entitat: (Acciones Integradas). Ministerio de Educación y Ciéncia. Acciones Integradas Hispano-Italianas..// Ref. HI2005-0067. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2005 - 2007.Excavació, adequació i preparació per a les visites del jaciment de l'Antiguitat tardana de Son Peretó (Manacor, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca./AMAC - Ajuntament de Manacor ./ IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

2005 - 2006.Progetto Classe: Archeologia di una città abbandonata

Entitat: Comissió Europea - Cultura 2000. NºRef. CLT/2005/A1/CH/IT-317,agrm. nº 2005-0748/001-001// IP:A. Augenti, N. Christie, J. Laszlovsky i G. Ripoll

·2005 - 2006.Arqueoteca.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Generalitat de Catalunya AGAUR.// IP: Josep Maria Gurt Bibliografía específica

·2005 - 2006.Cerámicas de cocina en la tardoantigüedad.

Entitat: (Acciones Integradas). Ministerio de Educación y Ciencia.// Ref. HI2005-0067. IP: Miguel Cau Ontiveros

2005 - 2005. Sant Romà de Sidillà (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà, Baix Empordà)

Entitat: Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya// IP: Gisela Ripoll

·2005 - 2005.Poblamiento y cerámica en las Islas Baleares durante la Antigüedad tardía: el caso de Mallorca.

Entitat: (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Infraestructura). Ministerio de Educación y Ciencia.// Ref. HUM2004-00663. IP: Miguel Cau Ontiveros

·2005 - 2005.La ciudad romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca)(2005).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca./ CCRP - Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia./ IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2005 - 2005.Caracterització arqueomètrica de les ceràmiques espatulades de la Plaça del Rei de Barcelona

Entitat: FbiG-200970. (Ajuts a la Recerca). Museu d'Història de la Ciutat (Barcelona).// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2005 - 2005.Arqueometria ceràmica, Àmfores ibèriques de la comarca del Penedès i Ceràmiques massaliotes.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Agrupació de Recerca en Humanitats, UB.// Ref. HUM2004-00663. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2005 - ... .Arqueoteca.

Entitat: (Sense especificar). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. UR04D/440240700/5311. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

2005 - 2005.Projecte museogràfic: Les Termes

Entitat: Ajuntament de Badalona, Diputació de Barcelona.// IP: Josefa Padrós i Martí

·2005 - ... .Preparació expedició arqueològica a Uzbekistan.

Entitat: (Sense especificar). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. UR04D/440240700/5311. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2004 - 2007.Poblamiento y cerámica en las islas Baleares durante la Antigüedad Tardía: el caso de Mallorca.

Entitat: (Programa Nacional de humanidades). Ministerio de Educación y Ciencia .// Ref. HUM2005-00996/HIST. IP: MiguelAngel Cau Ontiveros

2004-2007.Excavación y estudio de la Iglesia de Valdazo, Burgos

Entitat: Junta de Castilla y León.// IP: F.Tuset, G. Martínez i S. Pascual

·2004 - 2006.Estudio arqueológico y caracterización arqueométrica de las producciones del taller de Sa Mesquida (Calvià, Mallorca).

Entitat: (Accions especials de recerca (ACES)). Consell Insular de Mallorca.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2004 - 2006.Caracterització Arqueomètrica de la ceràmica comuna de l'antiguitat tardana del jaciment de Can Sorà (Eivissa, Balears). I

Entitat: (Accions especials de recerca (ACES)). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. ACES00121. IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

·2004 - 2005. Assesorament i investigació aplicada en el camp de les ceràmiques arqueològiques.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.// Ref. FBiG 302440. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2004 - 2005.Poblamiento y cerámica durante la Antigüedad Tardía en las Islas Baleares: el caso de Mallorca.

Entitat: (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento). Ministerio de Educación y Ciencia.// IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

  ·2004 - 2005.Caracterización física, química y mineralógica de cerámica romana.

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Secretaría de estado de política científica y tecnológica.// Ref. HUM2004-00663/HIST. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2004 - 2004.Estudio y caracterización arqueométrica de la cerámica tardorromana de Can Sorà (Eivissa).

Entitat: (Accions especials de recerca (ACES)). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// IP: Miguel Cau Ontiveros

·2004 - 2004.La ciudad romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca/CCRP - Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia./ IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2004 - 2004.Estudio preliminar sobre el poblamiento de Menorca durante la Antigüedad Tardía (siglos V-X d.C.).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Institut Menorquí d'Estudis.// IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2004 - ... .Poblamiento y cerámica durante la antigüedad tardía en las Islas Baleares: el caso de la isla de Mallorca.

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.// Ref. HUM2004-00663/Hist. IP: J.Mª Cau

2003-2006.Estudio arqueométrico y arqueológico de la producción y difusión de ánforas del nordeste peninsular durante los siglos I aC-I dC (PRODIFAN)

Entitat: DGICYT// IP: J. Buxeda.

·2003 - 2004.Estudio y caracterización arqueométrica de las producciones de cerámica común del taller de Sa Mesquida (Calvià, Mallorca).

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Consell Insular de Mallorca.// IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

·2003 - 2005.Les dades composicionals aplicades a les Ciències de la Terra i a l’Arqueometria.

Entitat: (Cooperació amb països tercers i organitzacions internacionals). Comunitat Econòmica Europea.// Ref. ICA3-CT-2002-10018. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2003 - 2004.Caracterització arqueomètrica de les produccions ceràmiques tardanes del jaciment de Barcelona.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Museu d'Història de la Ciutat (Barcelona).// Ref. FbiG 302133. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2003 - 2003.Estudi de caracterització arqueomètrica mitjançant microscòpia òptica per làmina prima de les produccions anfòriques del jaciment de Ses Païsses (Artà, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.// Ref. FbiG 302316. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2003 - 2003.La ciudad romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca).

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Consell Insular de Mallorca/CCRP - Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia./ IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

·2002 - 2002.Caracterización arqueométrica de los materiales de cerámicos de S'Illot des Frares (Colònia de Sant Jordi, Mallorca).

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.// IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

·2002 - 2002.Caracterització arqueomètrica de les ceràmiques comunes indígenes a torn del jaciment ibero-romà del camp de les Lloses.

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.// Ref. FBG301440. IP: Jaume Buxeda/Miguel Angel Cau

·2002 - 2002.Estudio petrográfico de cerámicas procedentes del yacimiento de la Laguna Merín (Uruguay).

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Universitat de Barcelona .// IP: Miguel Angel Cau

·2002 - 2002.Caracterización arqueométrica de las cerámicas protoebusitanas y fenicias de importación del yacimiento de Sa Caleta (Eivissa).

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Universitat de Barcelona.// IP: Miguel Angel Cau

·2002 - 2002.Estudio petrográfico de cerámica tardorromana de Mataró.

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Universitat de Barcelona.// IP: Miguel Angel Cau

·2001 - 2005.Estudi arqueomètric de materials arqueològics i datació absoluta.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. 2001SGR00008. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2001 - 2005.Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB).

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). DURSI-AGAUR.// IP: Josep M. Gurt i Esparraguera

·2001 - 2005.Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB). I

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. 2001SGR00008. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2001 - 2004.Estudi arqueomètric de materials arqueològics i datació absoluta.

Entitat: (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)). Generalitat de Catalunya AGAUR.// Ref. 2001SGR 00008. IP: Miguel Ángel Cau Ontiveros

  ·2001 - 2004.Estudi arqueomètric de ceràmiques arqueològiques.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. 2001SGR 00008. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2001 - 2004.La conservación, transporte y transformación de productos alimenticios en la protohistoria. Caracterización arqueométrica de los envases cerámicos.

Entitat: (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento). Ministerio de Ciencia y Tecnología.// Ref. BHA-2000-0727-C3-C2. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2001 - 2004.La conservación, transporte y transformación de productos alimenticios en la protohistoria: caracterización arqueométrica de los envases cerámicos.

Entitat: (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento). Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.// Ref. BHA2000-0727-C03-02. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2001 -2003.La conservación, transporte y transformación de productos alimenticios en la protohistoria. Caracterización arqueométrica de los envases cerámicos.

Entitat: (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Infraestructura). Ministerio de Educación y Ciencia// Ref. BHA2000-0727-C03-02. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2001 - 2002.Ceràmica Baix-Imperial, Vàndala i Bizantina a les Illes Balears: caracterització integral.

Entitat: Proyecto para la ayuda de Reincorporación de Doctores Españoles RED2000-2001. (Ayudas a la Investigación). Comissionat per a Universitats i Recerca.// IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

·2000 - 2002.Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB).
Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ). Comissionat per a Universitats I Recerca.// Ref. 2000SGR00003. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·2001 - 2001.Estudi arqueomètric de ceràmiques arqueològiques.

Entitat: (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Infraestructura). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. 2001PIRA 00344. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

2000- ...Corpus architecturae religiosae Europeae (saec. IV-X).

Entitat: Projecte europeu finançat per la Universitat de Zagreb, Comissió permanent de Recerca de la Universitat de Barcelona, Comissió de Recerca de l'Agrupació en Humanitats de la Universitat de Barcelona// IP per a Europa: M. Jurkovic i G.P. Brogiolo; IP per a Espanya i Portugal: Gisela Ripoll

·2000 - 2000.Estudi arqueomètric de ceràmiques arqueològiques.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats). Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.// Ref. 2000SGR 00003. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1999 - 1999.El Museu Diocesà (Mallorca). Reflexiones para su reforma (anteproyecto museológico).

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Bisbat de Mallorca.// IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

1999.Excavacions a la necròpoli de Cervià de Ter (Girona).

Entitat: Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya// IP: Gisela Ripoll, B. Agustí i M. Mataró

·1998 - 2002.GEOPRO: Integrating Geochemical and Mineralogical Techniques: A new approach to raw materials and Archaeological ceramic provenance.

Entitat:(Human Capital and Mobility (HCM-Network)). Unió Europea.// Ref. ERB FMRXCT970165. IP: Peter M. Day

·1998 - 2000.Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB).

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats). Comissionat per a Universitats I Recerca.// Ref. 1998SGR00016. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1998 - 1998.Excavaciones arqueológicas en el Palau del Bisbe i carrer Sant Bernat. (Ayudas a la Investigación).

Entitat: Consell Insular de Mallorca.// IP: Jaume Cardell/Miguel Angel Cau

·1998 - 1998.Sa Mesquida. El llegat de Roma, exposición sobre los hallazgos de la villa romana de Sa Mesquida.

Entitat: Subvencionado por Ajuntament de Calvia, Consell Insular de Mallorca, colaboracion de GEOPRO TMR Network, Universidad de Granada, Equipo de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona. (Ayudas a la Investigación). Consell Insular de Mallorca.// IP: M.A. Cau/ M. Orfila/J. Cardell (comisarios)

1998.Transformaciones en Hispania durante la antigüedad tardía (s.IV-X).

Entitat: CSIC, Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili//IP: Gisela Ripoll i Javier Arce

1997-2001.Excavación y estudio de la basílica paleocristiana de Son Fadrinet, Campos, Mallorca

Entitat: Consell Insular de Mallorca i Institut Arqueològic Alemany de Madrid.// IP: F. Tuset, M. Orfila i T. Ulbert

1997.Topografía de la Antigüedad Tardía hispánica.

Entitat: CIRIT//IP: Gisela Ripoll

·1997 - 1997.Excavaciones arqueológicas en la villa romana de Sa Mesquida, campaña de 1997.

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Consell Insular de Mallorca.// IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

·1997 - 1997.Caracterización arqueométrica de las producciones de cerámica tardorromana de cocina de la villa romana de Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelona).

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Diputació Provincial de Barcelona.// IP: Miguel Angel Cau

·1997 - 1997.Caracterización arqueométrica de las cerámicas tardorromanas de la excavación en la calle Unió (Valencia).

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Servicio de Investigaciones arqueológicas Municipal de Valencia (SIAM).// IP: Miguel Angel Cau

·1997 - 1997.Caracterización petrogáfica de cerámicas medievales procedentes del taller de Cabrera d'Anoia.

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Universitat de Barcelona.// IP: Miguel Angel Cau

·1996 - 1999.Convenio de Colaboración entre el Museu de Badalona y la Universitat de Barcelona.

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Universitat de Barcelona, MUBA - Patronat del Museu de Badalona./ IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1996 - 1998.Equip de Recerca Arqueomètrica de la UB.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats). Comissionat per a Universitats i Recerca.// Ref. 1996SGR00049. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera.

1995-2008.Excavación y estudio del conjunto monumental de las iglesias de Sant Pere de Terrassa, Barcelona

Entitat: Plan Director del Conjunto Monumental de las Iglesias de Sant Pere de Terrassa i Generalitat de Catalunya//IP: F. Tuset (coordinador)

1995-2008.Ciudad romana de Clunia

Entitat: Diputación de Burgos.//IP: F. Tuset amb l'equip de M.A. de la Iglesia, R. Navarro, M.A. Guitiérrez, E. Subías y A. Rodríguez

·1995 - 1997.Desenvolupament de projectes d'investigació en curs.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats). Comissionat per a Universitats I Recerca.// Ref. 1995SGR-00067. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1995 - 1996.Reprodució de ceràmiques antigues.

Entitat: Proyecto de R+D de la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, entre Universitat de Barcelona y Escola de Ceràmica de La Bisbal. (Ayudas a la Investigación). Comissionat per a Universitats i Recerca.// Ref. RI94-28. IP: Josep Maria Gurt i Esparraguera/Dolors Ros

·1995 - 1996.Estudi arqueomètric de ceràmiques arqueològiques.

Entitat: (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats). Comissionat per a Universitats i Recerca.// Ref. 2223. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

1994-1996.Plan Director de Clunia

Entitat: Junta de Castilla y León.//IP: F.Tuset i M.A. de la Iglesia

·1995 - 1995.La caracterización arqueométrica de cerámicas arqueológicas, problemas de método y aplicaciones arqueológicas. (Acciones Integradas).

Entitat: Ministerio de Educación y Ciencia.// Ref. HF94-343. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1994 - 1995.Reproducciones de cerámicas arqueológicas.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT).// IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1994 - 1995.Arqueometria de ceràmiques arqueològiques.

Entitat: (Ajuts a la Recerca). Fundació Catalana per a la Recerca.// Ref. UBAPACY 1. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1994 - 1994.La caracterización arqueométrica de cerámicas arqueológicas, problemas de método y aplicaciones arqueológicas. (Acciones Integradas).

Entitat: Ministerio de Educación y Ciencia.// Ref. HF93-076. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1993 - 1996.La caracterización arqueométrica de cerámicas arqueológicas: La influencia de las materias primas y la tecnología en los procesos de alteración y contaminación, y sus implicaciones en la interpretación arqueológica.

Entitat: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.// Ref. PB92-0851. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1992 - 1997.Weathering processes in ceramics and stone artifacts during burial (The influence of raw materials and technology and the implications to archaeological interpretations) (CULTEC-CCMS).

Entitat: Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).// IP: Yannis Maniaitis

·1992 - ... .Prospecciones en el término municipal de Llubí (Mallorca).

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Govern Balear.// IP: Margarita Orfila/J. Cardell/M.A. Cau

·1991 - 1995.Estudi i caracterizació arqueomètrica de ceràmiques comunes tardorromanes.

Entitat: Proyecto de investigación en el marco de una ayuda de Formació D'Investigadors de la Generalitat de Catalunya. (Ayudas a la Investigación). Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya.// IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

1991-1994.Excavación y estudio de la villa romana de Cal·lipolis, Vilaseca, Tarragona.

Entitat: Generalitat de Catalunya i Fundació Ventura i Roig.// IP: F. Tuset

1991 - 1992.Excavaciones de los poblados de la Dehese del Cañal (Pelayos, Salamanca).

Entitat: Junta de Castilla - León, Dirección General de Cultura.//IP: Gisela Ripoll amb I. Velázquez.

·1990 - 1996.Excavaciones en la villa romana de Sa Mesquida (Campañas 1990-1996).

Entitat: Subvencionadas por Govern Balear, Consell Insular de Mallorca y Excmo. Ajuntament de Calvià. (Ayudas a la Investigación). Consell Insular de Mallorca.// IP: M. Orfila Pons / M.A. Cau Ontiveros

·1990 - 1993.Caracterización física, química y mineralógica de cerámica romana. (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).

Entitat: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.// Ref. PB89-0248. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

·1990 - 1990.Estudio y caraterización mineralógica de las cerámicas procedentes de la cisterna de Sa Mesquida.

Entitat: (Ayudas a la Investigación). Ajuntament de Calvià (Mallorca).// IP: Miguel Angel Cau Ontiveros

1989. Estudio de los materiales metálicos de la colecció del Römisch-Germanisches Zentralmueum de Maguncia

Entitat: Universitat Nacional d'Educació a Distància.//IP: Gisela Ripoll

1988. Estudio de los materiales bizantinos de la isla de Menorca.

Entitat: Instituto de Estudios Menorquines// Projecte de Gisela Ripoll amb J.C. Nicolás com a IP

·1987 - 1988.Estudio del taller de producciones cerámicas en Terra Sigillata Hispánica de Abella (Navés, Lérida).

Entitat: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.// IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

1987.Excavación y estudio del castro visigodo de Puig Rom, Rosas, Girona

Entitat: Generalitat de Catalunya.// IP: F. Tuset i P. Palol

·1986 - 1989.Caracterización física, química y mineralógica de cerámica sigillata hispánica. (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento).

Entitat: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.// Ref. PB85-0086. IP: Jose Maria Gurt Esparraguera

1986.Excavación y estudio de la villa romana de Vilarrodona, Tarragona

Entitat: Generalitat de Catalunya.//IP: F. Tuset

1985-1987.Excavación y estudio de la basílica cristiana y poblado visigodo de El Bovalar, Serós, Lleida.

Entitat: Generalitat de Catalunya//IP: F. Tuset. i P. Palol

1983-1986.Excavación y estudio del yacimiento romano visigodo de Villa Fortunatus, Fraga, Huesca.

Entitat: Ministerio de Cultura, Diputación General de Aragón.//IP: F. Tuset.

Estàs aquí:Inicio

Contactar amb l'eraaub

Formulari de contacte

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

C/ Monte Alegre, 6-8 / 08001 Barcelona

Telf.: +34 93 403 75 34

e-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Entrada

Accedeix a la web com a usuari registrat.

Entra

Entrada d'usuaris

Nom d'usuari *
Clau *
Recorde'm