Membres Eraaub

Accedeix al llistat de membres de ERAAUB

Línies de Recerca

Estudi i caracterització de materials ceràmics de l'Antiguitat Tardana

Els Projectes de l'ERAAUB

Situació dels Projectes de l'ERAAUB arreu del món.

Tesis Doctorals

Llegides

1. Flos i Travieso, N. (1989): Tècniques de fabricació, conservació i restauració de materials arqueològics. Universitat de Barcelona, Barcelona.

2. Magadan Olives, M. T. (1991): La sociedad griega de Epoca Oscura. Estudio de la evolución del mundo griego a lo largo de la Epoca Oscura (1.200-700 a.C.) desde la perspectiva de una región periférica: Las Cícladas. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Anna María Rauret.

3. Tuset i Bertran, F. (1991): La Terra Sigillata de Clunia: una propuesta metodológica para el estudio de las producciones altoimperiales. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Josep María Gurt Esparraguera.

4. Bacaria i Martrus, A. (1993): Importacions sudgàlliques i produccions locals de ceràmica estampada a Catalunya durant el Baix Imperi Romà. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Josep María Gurt Esparraguera.

5. Buxeda i Garrigós, J. (1994): La caracterització arqueomètrica de la ceràmica de Terra Sigillata Hispanica Avançada de la ciutat romana de Clunia i la seva contrastació amb la Terra Sigillata Hispanica d'un centre productor contemporani, el taller d'Abella. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Pere de Palol i Salellas.

6. Palet Martínez, J. M. (1994): Estudi territorial del Pla de Barcelona: Evolució històrica i estructuraciódel territori en època romana. Segles II/I a.C. - IX/X d.C. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Josep María Gurt Esparraguera.

7. Riera Mora, S. (1994): Evolució del paisatge vegetal Holocè al Pla de Barcelona a partir de les dades pol.líniques. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Maria de Bolós i Capdevila; Josep María Gurt Esparraguera.

8. Marot Salsas, T. (1995): Circulación monetaria en la provínciade Arabia: Gerasa. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Josep María Gurt Esparraguera; Manuel Martín Bueno.

9. Cau Ontiveros, M.A. (1997): Cerámica tardorromanas de cocina de las Islas Baleares: estudio arqueométrico. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Josep María Gurt Esparraguera; Margarita Orfila Pons.

10. Macías i Solé, J. M. (1997): La ceràmica comuna tardoromana de Tarraco: análisi tipològica i cronològica: context històric i etnogràfic. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Josep Maria Gurt Esparraguera; Frances Tuset Bertrán.

11. Costa Llerda, S. (1998): Las representaciones del rey recibiendo los jubileos en los templos de época ramésida. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Anna María Rauret.

12. En-Nachioui El-Arby (1998): Aspectos de la romanización del Noroeste del Magreb. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Francesc Tuset.

13. Chevarría Arnau, A. (2003): Transformaciones arquitectónicas y funcionales de las villae romanas en Hispania durante la antigüedad tardía. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Gisela Ripoll López.

14. Madrid Fernández, M.(2005): Estudi arqueològic i caracterització arqueomètrica de la terra sigillata de la ciutat de Baetulo. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Jaume Buxeda i Garrigós; Josep María Gurt Esparraguera.

15. Maurici, F. (2005): La Sicilia occidentale dalla antichità alla conquista islamica. Storia, archeologia, topografia ca. 300-827 d.C. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Josep María Gurt Esparraguera; Manuel Riu.

16. Sánchez Ramos, I. (2006): La cristianización de la topografía funeraria en las provincias occidentales del Imperio. Exemplum Cordubense. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Desiderio Vaquerizo, Josep Maria Gurt Esparraguera.

17. Tsantini, E. (2007): Estudi de la producció i distribució´d'àmfores ibèriques en el nord-est peninsular a trabés de la seva caracterizació arqueomètrica. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Jaume Buxeda i Garrigós; Josep María Gurt Esparraguera.

18. García Iñáñez, J. (2007): Caracterització arqueolmètrica de la ceràmica vidrada decorada de la Baixa Edat Mitjana al Renaixement als centres productors de la Península Ibèrica. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Jaume Buxeda i Garrigós.

19. Martínez Farreras, V. (2008): Estudi arqueomètric de la producció i difusió d'àmfores de la zona central i sud de la costa catalana durant els S. I aC - I dC, Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: Jaume Buxeda i Garrigós.

20. Vila i Socias, Ll. (2011): Una Arqueometria del Canvi Tecnològic: Producció i consum d'àmfores durant el canvi d'Era en la zona nord de la costa catalana. Universitat de Barcelona, Barcelona. Director: Jaume Buixeda i Garrigós.

21. Puig i Palerm, A. (2010): La integració de Mallorca al món Romà. L'emergència de l'imperialisme de la República Romana a l'Occident Mediterrani. Universitat de Barcelona, Barcelona. Directors: José Remesal, Margarita Orfila, Miguel Ángel Cau.

22. Alcaide González, S. (2011): Arquitectura cristiana balear en la antigüedad tardía (siglos V-X d.C.). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Directors: Miguel Ángel Cau, Gisela Ripoll.

 23. Vallori Márquez, Bartomeu (2012): Urbanisme i arquitectura a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca). Universitat de Barcelona. Directors: M. Á. Cau, M., Orfila.

24. Mas Florit, Catalina (2013): Estudio del poblamiento tardoantiguo en la zona este de Mallorca (Islas Baleares). Universitat de Barcelona. Directors: M.Á. Cau.

En curs

  1. Anastasi, M. (): Roman Malta: ceramics and trade. Directors: A. Wilson, P. Reynolds
  2. Angourakis, A. (): Universitat de Barcelona. Directores: J. M. Gurt, J. L. Araus
  3. Fantuzzi, Leandro ( ): Caracterización arqueométrica de ánforas tardoantiguas del nordeste peninsular y de las islas Baleares. Directors: M.A Cau, J.M. Gurt.
  4. Looten, D. (): Recherches sur la prception, l'administration et les transformations de l'espace utbain dans les cités de Gaule méridionale et d'Hispanie romaines et wisigothiques (fin IIIe s.- VIIIe s. de n.è). Universié Charles-de-Gaulle-Lille III. Directors: S. Benoist i G. Ripoll.
  5. López Batlle, Aarón ( ): La transformació dels suburbi funerari de les ciutats del nord-est de la Tarraconense durant l'Antiguitat Tardana. Directors: J. M. Gurt, G. Ripoll.
  6. Martínez Melón, J. I. (): Terminología sobre hábitats y estructuras territoriales en época romana y antigüedad tardía Evolución y características. Directors: G. Ripoll.
  7. Riutort Riera, J. (): Caracterización arqueométrica de la cerámica de cocina tardía del Nordeste peninsular. Director: M. A. Cau
  8. Ruiz, J. (): La transformación del paisatge a partir de l'arquitectura religiosa a Hispania (segles IV al X d.C.): implementació i anàlisi de dades a trabés d'un SIG. Directors: J.M. Gurt i G. Ripoll.
  9. Turell Coll, L. G. (): Los tejidos egípcios del Museo de Montserrat (siglos III- VII d.C). Directors: G. Ripoll
Estàs aquí:Inicio

Contactar amb l'eraaub

Formulari de contacte

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

C/ Monte Alegre, 6-8 / 08001 Barcelona

Telf.: +34 93 403 75 34

e-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Entrada

Accedeix a la web com a usuari registrat.

Entra

Entrada d'usuaris

Nom d'usuari *
Clau *
Recorde'm